FANDOMAquest text normatiu és encara un esborrany; per tant, el seu contingut no és ni declaratiu ni prescriptiu. Està publicat per a consulta dels usuaris i, d'aquesta manera, està obert a suggerències respectuoses.


L'administrador està redactant, i posa a consulta dels possibles usuaris interessats,

Preàmbul.

 1. Els temes habituals del Cosmos Perenne són, almenys en un principi:
  1. La filosofia.
  2. La cultura divulgativa en general, excloent almenys lo indicat en els ///articles///.
  3. Els temes relacionats a normatives, ja siguin de tipus legal o de tarannà internàutic.
 1. Els temes semi-habituals o esporàdics del Cosmos Perenne són, almenys en un principi:

La catalanitat i el sentiment català, no entenent dintre dels mateixos a les notícies d'actualitat indicades en l'///article///.

 1. Els temes exclosos o, com a màxim, no gaire habituals en el Cosmos Perenne són, menys en excepcions contades:
  1. Les notícies d'actualitat, excepte per aquelles que, excepcionalment i per la seva importància, l'administrador consideri que han de ser publicades.